Galerie foto

 

Plangere contraventionala

Adaugat pe: 02/08/2011 de Ro-Juridice

» Contestare proces verbal contraventie
» Modele actiuni in justitie

                                                  DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ..........................., domiciliat(a) in .................  jud…….  , formulez urmatoarea:

                                   Plangere contraventionala

Impotriva procesului-verbal de contraventie nr. ....., din ............, incheiat de .................., prin care, in baza  prevederilor art …  din  …….., am fost sanctionat/a cu ……………. .Prin prezenta va solicit anularea procesului verbal pentru urmatoarele motive

In fapt, in data de ………(se descrie cum s-au petrecut faptelesi de ce nu sunteti vinovat)

In drept, imi intemeiez plangerea pe dispozitiile ........................ ( se mentioneaza articolele aplicabile in cauza sau se invoca daca este cazul prevederile art 16 din Ordonanta 2 din 2001 daca agentul constatator nu a respectat conditiile de forma )

In dovedirea celor descries inteleg sa ma foloses de proba cu........... ( se enumera mijloacele de proba: exemplu martori, experitze).

Data depunerii,                                                                   Semnatura,

DOMNULUI PRESEDINTE AL ...........................

Comentarii