Galerie foto

 

Intampinare pentru SC

Adaugat pe: 13/07/2011

» Modele actiuni in justitie

MODEL  INTAMPINARE

DOSAR ___________
Termen ______________

                      Catre Judecatoria ______________

                               DOMNULE Presedinte

   Subscrisa SC _____________ cu sediul in _____________, jud __________________, reprezentata legal prin ___________, in calitate de reclamata in dosarul  _________ cu termen de infatisare pe  ________,  depune prezenta :

                              INTAMPINARE

 Prin care va solicitam respingerea _________________________ pentru urmatoarele motive:
    In fapt, aratam ca, prin cererea de chemare in judecata formulata de__________, s-a solicitat________________________
Avand in vedere faptul ca ( se arata mai intai exceptiile ) ____________________ solicitam respingerea actiunii.
In ceea ce priveste cererea reclamantului, situatia in fapt si in drept este cu totul alta ( se raspunde la fiecare capat de cerere cat si la elementele de drept invocate in cerere)[...]
In drept ne intemeiem cererea pe dispozitiile art _______________     

Depunem  cuprezenta intampinare  urmatoarele acte ___________________ in doua exemplare, unul pentru instant unul pentru a fi comunicat celeilalte parti

Data _______
Semnatura_____________

Comentarii