Galerie foto

ordonanta presedintiala

Ordonanta presedintiala model

Ordonanta Presedintiala

Adaugat pe: 17/07/2011

» Modele actiuni in justitie

       MODEL  ORDONANTA PRESEDENTIALA

 

                                                               Domnule Presedinte,

 

    Subsemnatul. ..........................., cu domiciliul l in ............, str. ............., nr. ..., judet/sector .............., fac prezenta CERERE DE ORDONANTA PRESEDINTIALA, pentru ca, prin hotararea pe care o veti pronunta, sa-l obligati pe ......................, domiciliat in ..........., str. ........., nr. ..., bl. ..., ap. ..., la (  de exemplu- remediarea sau inlocuirea conductei aductoare de apa potabila in bloc)  si la plata cheltuielilor de judecata.

    Motivele cererii sunt:

    In fapt, . ( se decrrie starea existenta- de exemplu in cazul prezentat se descrie cum defectiunea conductei de apa a provocat igrasie si distrugerea tavanului, si cum vecinul de la etajul superior refuza  remedierea )  

                 Consideram ca, datorita acestor motive, sunt necesare masuri urgente si cu caracter vremelnic pentru a preveni o paguba iminenta…( se descrie paguba )………………………..

    In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 581 C. proc. civ. si ale ............

 

             Intelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ( de exemplu pentru cazul prezentat,   procesul verbal al instalatorului trimis la vecin sa repare conducta sau scrisoarea recomandata cu confirmare de primire  prin care i se comunica vecinului  despre defectiune  etc)

    Depunem prezenta cerere si copii dupa inscrisuri in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si unul pentru a fi comunicat paratului.

                 Anexam dovada achitarii taxei de timbru judiciar.

 

    Data ...............

 

 

    Domnului Presedinte al ...................

Comentarii